lørdag 24. august 2013

Moro med tall - Fun with figures


For litt siden skrev jeg om det å velge farger. Jeg satt med fem farger som jeg i utgangspunktet ikke trodde ville bli fine sammen. Det var før jeg så et bilde i et interiørblad. Teppet, som lå henslengt over en sofa, satte meg på en idé, og jeg bestemte meg for å gå strengt logisk til verks.

A while ago, I wrote about choosing colours. I had five shades that I didn't think would look great together. That was before I spotted a blanket in an interior magazine. The blanket, that was put over the sofa, got my brain working, and I decided to use strict logic in making this.
 

Prosjektet skulle koste 0 kroner. Jeg hadde 1 farge (hvit) som skulle kombineres med alle fargene, og jeg skulle bruke 1 blokk, men den skulle lages i 2 varianter for hver gang den skulle brukes. I bredden på teppet skulle det være 3 fargepar. Antall farger utenom hvit var 5 og fargene skulle gjentas i samme rekkefølge hele veien. Teppet skulle ha 8 rader.  Kunne noe så strengt logisk bli fint?

I was going to spend 0 kroner on it. I had 1 colour (white) which was going to be used together with all the colours. I was going to make 1 block, but in 2 colourways for each time the colour was used. The width of the blanket would give room for 3 pairs of blocks. The number of colours except from white was 5, and the colours should be repeated in the same order all the way. The blanket should have 8 rows. Could anything that strict logically, be beautiful?


Jeg kan ikke forvente at alle liker dette, men jeg er fornøyd. Det er hun som skal ha barn i februar også. Dette er ganske annerledes enn noen av de teppene jeg tidligere har laget, men jeg likte den kreative, eh ...matematiske, prosessen i forkant. Jeg vet det er mange som skygger banen når det snakkes om matematikk, men dette er et eksempel på kreativ bruk av ei tallrekke som naturen har benyttet seg av bestandig. Jeg har lekt meg med tall hele livet, og det er så morsomt når noe som tilsynelatende er tørt og kjedelig, materialiserer seg i noe pent å se på. Tallrekka fortsetter i det uendelige, men de tallene jeg har brukt er: 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - ? Hvilket tall skal stå på spørsmålstegnets plass?

I can not expect that everybody likes this, but I'm satisfied. So is she that's giving birth in February. It's quite different from the baby blankets I've made before, but I liked the creative, eh... mathematical process first. I know there are a lot of you leaving the field when mathematics is at focus, but this is an example of creative use of a chain of numbers that mother nature has used forever. I've played with numbers all my life, and it is so fun when something that seems boring, materializes itself in something to nice to look at. The figures continues infinitely, but the numbers I've used are: 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - ? Which number is the next? Foto:Photo: Tom Helstad

Bjørn Brum bryr seg ikke så mye om matematikken. Han er fornøyd bare han kan vise fram et nytt babyteppe her på bloggen. :-)

Bear the Pooh doesn't care too much about the mathematics. He is satisfied as long as he can show off  a new baby blanket on the blog. :-)

Inga Helene

1 kommentar:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails