fredag 6. februar 2015

Blått til lyst - In a blue mood

Jeg trodde ærlig talt jeg var ferdig med søm og lappeteknikk. Med perfeksjonisme som yrkesskade etter et langt liv som musiker, fikk jeg milimeterpresisjon opp i halsen. Symaskina har støvet ned og stoffbunkene har ligget urørt i skapet. Men i det siste er lysten kommet tilbake. Spesielt etter at jeg ble klar over Det store symesterskapet på NRK og The Great British Sewing Bee på BBC. Førstnevnte er den norske utgaven av det engelske konseptet. Hele første sesong fra BBC ligger forresten på YouTube.

Honestly, I though I was done with sewing and patchwork. With perfectionism as an occupational damage after a long career in music, I almost choked of sewing with milimetrical precision. My sewing machive became dustcovered and my stash has been untouched for years. But lately, the eager to sew has returned, especially after I became aware of the Tv-series Det store symesterskapet on Norwegian National Broadcasting and the Great British Sewing Bee on BBC. The first is the Norwegian version of the English concept. The first season from BBC can be found on YouTube, btw.


For to år siden kjøpte vi et metallskap på IKEA. Det har nærmest skreket etter en blå løper. Et par spede forsøk med tjue år gamle hekla duker ble ikke helt som forventet. Ikke er jeg overhappy med å kjøpe duker heller. Hele tida har jeg hatt dette uferdige prosjektet i bakhodet. Kjøkkenet fikk helt andre aksentfarger enn planlagt, så plutselig var ikke veien til ny duk spesielt lang. I løpet av en kveld og en ettermiddag var duken ferdig.

Two years ago we bought a metal cabinet at IKEA. It has almost cried for a blue table runner. Blue doilies from twenty years ago didn't do the trick, and I'm not too keen on shop bought runners. All the time I've had this unfinished project in my backhead. The kitchen got other accent colours than planned, so suddenly the road to a new table runner wasn't too long. It was done in one night and an afternoon.


På duken har denne lille skapningen fått plass. Et arvestykke etter min svigermor, som døde for to uker siden, 95 år gammel. Hun er med oss videre i våre tanker, og fuglen hjelper til å holde minnet levende.

On the runner this little creature has taken place. It's an heirloom after my mother-in. law, who passed away two weeks ago, aged 95. She will always be with us in our thoughts, and the bird helps us to keep the memory vivid.

Inga Helene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails