søndag 24. januar 2010

Å trekke vinnerloddet - To draw the winning ticket


(Foto: Ståle Hortman)

I disse dager er det ett år siden dette bildet ble tatt. Jeg var på jobb i Kirkenes. Ikke så rart i og med at Nord-Norge skal være hele vårt nedslagsfelt.  Det helt spesielle var de jeg jobbet sammen med. Dette bildet er faktisk historisk. Det viser norske og russiske militærmusikere på samme scene, noe som aldri har skjedd tidligere.

Før vi møtte våre russiske kolleger, visste vi ikke hva vi kunne forvente oss. Vi hadde en mistanke i forhold til utstyr, og den slo til. Den ene av mine russiske kolleger spilte på et instrument fra 1936. Den andre hadde et instrument som var i så teknisk dårlig stand, at jeg ville nektet mine kulturskoleelever å spille på det. Musikerånden var imidlertid den samme. Etter den første prøvedagen øvde de for seg selv hele natten for å være best mulig forberedt til neste dags prøve.I Kirkenes finnes det et spesielt samlingssted for russiske fiskere og sjømenn som kalles  Sjømannsklubben. Her er klokka stilt etter russisk tid, og tv-en er innstilt på russisk fjernsyn. Da vi var i Kirkenes, var Sjømannsklubben åsted for Röyksopps innspilling av en promovideo. Röyksopp syntes det var såpass oppsiktsvekkene at militærmusikere fra Norge og Russland jobbet sammen, at de ønsket å bruke oss i sin markedsføring av sin nye plate. Her ser dere resultatet.

 

Vi skal møte våre russiske kolleger igjen til høsten, dersom Forsvaret finner ut at de skal bruke penger på det. Jeg håper det skjer. Jeg trenger å bli påminnet om at jeg faktisk har det veldig bra. Jeg trenger bevisstheten om at mine dagligdagse problemer er småtteri i forhold til hvordan Dimitrij og Sergej må møte hverdagen i Severomorsk. Det er bare en time fra Kirkenes. Vi er så nær, men allikevel så langt fra hverandre.

These days it's one year since these pictures where shot. I was working in Kirkenes. Not so strange since Northern Norway is our basin. The special occasion was my co-workers. The first picture is in fact historical. It shows Norwegian and Russian military musicians on the same stage, something that never has happened until last year.

Before we met our Russian colleagues, we didn't know what to expect. We had some suspicions about their equipment, and they were correct. One of my colleagues played on an instrument made in 1936. Another had an instrument which I would have denied my students to play on, because of it's technical standard, Their spirit was universal anyhow. After our first rehersal they practiced until 4 of clock in the morning to be prepared for the next day.

In Kirkenes there is a special gathering place for Russian sailors and fishermen called the Seamen's Club. Here their watch is adjusted to Russian time and the TV shows Russian channels. When we visited Kirkenes, the Seamen's Club was the crime scene for Röyksopp's new promo ideo. Röyksopp thought it was quite spectacular that Norwegain and Russian military musicians where working together, so they wanted to use that in their new video. Here you see the result.

We are meeting our Russian colleagues in the autumn, at least if the Norwegian Army finds out that they'll spend money on it. I hope it happens. I need to be reminded that my life is actually good. I need the certainness that my everyday problems is nothing compared to what Dimitri and Sergei have to face every day in Severomorsk. It's only one hour's travel from Kirkenes. We are so close, but still so far away.

Inga Helene

1 kommentar:

  1. Helt enig, vi har det utrolig godt. Og dersom man skulle føle for å klage litt, bør en nok tenkt på at det er alltid noen som har det verre. Utrolig flott at sånne samspill kan skje. Krysser fingrene for at dere får gjennomført neste prosjekt.
    Ha en fin søndag, og ei flott uke :-)

    SvarSlett

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails