fredag 30. april 2010

Apriloppsummering - April Summary

Nok en måned er straks over, og det er på sin plass med en oppsummering av både mars og april. Jeg blogget ikke noe særlig i mars. Til det var livet for hektisk. Første uka i mars gikk med til å fotografere det som skal bli avslutningsprosjektet mitt på det studiet jeg tar. I tillegg døde en kjær venninne, og jeg spilte i begravelsen hennes.  Mannen måtte ta seg av sin mor i tre uker, og jeg var på turné med jobben og solister fra Den Norske Opera. Veldig morsomt, men kjempeslitsomt. Uforutsette omstendigheter gjorde at vi måtte kjøre buss fra Tromsø til Svolvær. Det er 42 mil! Vi satt i buss en hel arbeidsdag (og dét på en søndag) før vi i det hele tatt kunne begynne å gjøre jobben vår.

April startet like hektisk som mars sluttet. Sju nye dager på turné. Jeg var konferansier og bloggskriver i tillegg til jobben som musiker. Men så fikk jeg en uventet pustepause. Kroppen nektet å komme på land igjen, og legen sykemeldte meg, Så nå har jeg sittet i en stol i en uke og ikke gjort noe som helst. Eller, det er ikke heeeeelt sant :-). Jeg har fått gjort mye håndarbeid, og det har vært deilig.  

Nå går det mot rolige uker på jobb. I løpet av de 23 årene jeg har jobbet som musiker i Forsvaret, har min arbeidsplass vært truet av nedleggelse og nedbemanning hele åtte ganger. Det betyr at i perioder får jeg lønn for å gjøre ingenting! Så det er kanskje ikke så rart at jeg får gjort så mye utenom jobben min. Å være musiker er verdens beste jobb! Det finnes ingenting som matcher følelsen du får når publikum kommer bort etterpå og forteller hva musikken gjør med dem. Enkelte har fortalt at vår framførelse har fått dem til å gråte. Men resten av dette året vil vi omtrent ikke få midler til å gjøre det vi er betalt for. Jeg har egentlig nok å sysselsette meg med, men det er jo musiker jeg er!

Ha en hyggelig fredagskveld, alle sammen :-).

Another month is almost over, and it's time for a summary of both March and April. I didn't post much in March. Life was too hectic. The first week was spent shooting photos for my final project at University College. And then a dear friend died, and I played in her funeral. The Man had to take care of his mother for three weeks, and I was touring with my work and soloists from the Norwegian Opera. Very funny, but extremely exhausting. Due to unforeseen circumstances, we had to drive from Tromsø to Svolvær by bus. That's 420 kilometres! We sat in a bus for a whole working day (and on a Sunday, as well!) before we could start our real job.

April startet as hectic as March ended. Seven new days on tour. I was a speaker and the blogwriter in addition to doing my job as a musician. But then I got an unexpected break. My body refused to come on shore again, and the doctor ordered a week's sick leave. So now I've been siiting in a chair, doing nothing for a whole week. Well, that's not the whole truth. I've done a lot of crafts and it has been great.

Now I face quiet weeks at work. During the 23 years I've been working as a musician in the Army, my orchestra has been threatened by closing or downsizing eight times. That means that I, for longer periods, I get paid for doing nothing! So it's not so strange that I'm able to do a lot in addition to my work. Being a muscian is the best job in the world, ever! Nothing matches the feeling you get when one in the audience approaches after a concert and tells what the music does with them. Some has even told that our performance has made them cry. But for the rest of this year, we won't have financial means to do what we're paid to do. I've enough to do outside my work, but musician is what I am!

Have a nice Friday afternoon, all of you :-).

Inga Helene 

1 kommentar:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails